Roaring Twenties

Honderd jaar geleden, op 26 februari 1917 legde de Original Dixieland Jass Band twee nummers vast  op de grammofoonplaat, uitgebracht op het Victor-label: de eerste jazz grammofoonplaat was een feit!

En dat was het begin van de stormachtige ontwikkeling van de muzieksoort die onder de naam jazz bekend werd. Voorafgegaan door gitaarblues en pianorags namen koperblazers het over . In New Orleans en later in Chicago en New York schoten de bands en jazzclubs als paddenstoelen uit de grond en zorgden voor een ongekende populariteit van de muziek, die als “dixieland” (met dank aan de naam van die eerste band) de wereld veroverde.

En het bleef niet bij instrumentale muziek : met name in de tweede helft van de ’20-jaren, de woelige  “Roaring Twenties”  ontstonden bands die dansante muziek speelden en waarin ook de zang een plek kreeg, zowel solo als close harmony.

In de dertiger jaren kwamen de grote swingorkesten op, waarna de Tweede Wereldoorlog  alles tot staan bracht. “Negermuziek” had het onder de rassenscheiding in de V.S. al moeilijk en werd nu ook in het bezette Europa verboden.

Vanaf 1945 ging de dixielandmuziek (vooral door blanke musici) weer volop leven, totdat in de jaren ’90 de nieuwe jazz, als  Bebop, Cool , Free Jazz, Fusion enz. de belangstelling voor oude stijl jazz verdrong. Maar “Times are a’changin’” : in de V.S. en de ons omringende landen verheugen  Dixieland, Charleston Dance Music en Swing zich in toenemende aandacht van musici en publiek. Nederland loopt nog wat achter, maar je merkt ook hier dat de belangstelling voor de retrojazz groeit.

Stichting Friejam , die de belangstelling voor de jazzmuziek bij amateurmusici en publiek in Fryslân wil stimuleren, ondersteunt een particulier initiatief dat de aandacht wil opwekken voor de “roots”, en m.n. de jazz zoals die zich ontwikkelde in het tijdperk tussen de beide Wereldoorlogen, het zgn. “interbellum”.

De initiatiefnemers beogen het opzetten van een Centrum voor traditionele jazz. Het ligt in  de bedoeling om in Theater De Trébol in Harlingen -analoog aan de activiteiten van Friejam in Leeuwarden-  workshops op te zetten en mettertijd muziekuitvoeringen en verwante podiumkunsten te realiseren. De start van de workshops wordt voorzien voor voorjaar 2018  en richten zich, afhankelijk van de belangstelling- op de oorspronkelijke Dixieland ( New Orleans), Charleston en Swing.

Klik hier om naar de workshops te gaan