Doelstelling

Friejam is een vereniging, opgericht in 2014, met als doel: “Het bevorderen van de niet-professionele jazzpraktijk in Fryslân”. Friejam in de huidige vorm houdt op 30 juni 2021 op te bestaan. De meeste activiteiten zijn elders ondergebracht en worden voortgezet.

De legacy van Friejam wordt ondergebracht in de stichting ‘Friesland Jazz’.

 

Jong talent

We willen dus jazzroutine koppelen aan jong talent. Naar behoefte van de doelgroep wordt het aanbod uitgebreid met bandcoaching en jazzcafé-avonden.

We richten ons op muzikanten van jong tot oud en van beginnend tot zeer gevorderd. Ook liefhebbers die de activiteiten als toehoorder mee willen maken of ons initiatief op een andere manier willen steunen, zijn een belangrijke doelgroep van onze vereniging.

Dit is ons aanbod

  • Optredens van regionale jazzgroepen, gecombineerd met een jamsessie onder leiding van een landelijk bekende jazzmuzikant. Doel hiervan is de gevorderde jazzmuzikanten een podium te bieden en overige jazzmuzikanten en jazzliefhebbers hiermee kennis te laten maken. Tevens willen we hiermee het onderling contact tussen muzikanten bevorderen.
  • Stijlenprogramma’s waarbij één stijl of instrument centraal staat, zoals zang, saxofoon of een mainstreamband. Hiermee willen we aansluiten bij de interesse van de muzikant en de muzikant in aanraking laten komen met jazz en improvisatie.
  • Jazzcafés met korte clinics voor startende (jazz)muzikanten onder leiding van lokale workshopleiders.
  • Jazz-sessies in samenwerking met MBO- en HBO-muziekopleidingen.
  • Mini-festivals met optredens van regionale bands en afsluitend een hoofdact.
  • Workshops en bandcoaching. Voor beginnende en gevorderde muzikanten die kennis willen maken met jazz en geïmproviseerde muziek, gaan we workshops organiseren. Beginnende bands kunnen ondersteuning krijgen bij het samenstellen van de band en het repertoire. We trekken hiervoor bandcoaches aan die op kunnen treden als mentor/begeleider.
  • Masterclasses met bekende Nederlandse jazzmuzikanten

Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Sluit je daarom aan bij Friejam: word lid of sponsor!

Privacy verklaring

Friejam verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van: – de door leden, cursisten, muzikanten, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en – data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website (www.friejam.nl).

Verwerking van persoonsgegevens

Friejm houdt registraties en administraties bij, waarin persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres) en bankgegevens om uitvoering te geven aan financiële en andere verplichtingen die u aan ons hebt of wij aan u hebben. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om u gericht te kunnen informeren over onze activiteiten. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website of op basis van berichten die wij van u ontvangen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen per e-mail (info@friejam.nl) doorgeven aan het bestuur van Friejam. Friejam is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie.

E-mail

Wanneer u zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht van onze activiteiten en resultaten. Friejam maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Friejam informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses. Wilt u geen nieuwsbrief van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden via de link in de e-mailnieuwsbrief zelf.

Cookies

Veel sites maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine, unieke tekstbestandjes die door een webpaginaserver op de harde schijf van de websitebezoeker worden geplaatst. Hierdoor is het mogelijk om ingevoerde gegevens vast te houden, bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres. Daardoor hoeft u als bezoeker deze gegevens niet opnieuw in te voeren wanneer u op een later moment de website bezoekt en een vraag wil stellen of reageren. Dankzij de cookies wordt u als terugkerende bezoeker herkend. Bij Friejam maken we terughoudend gebruik van cookies. Daar waar dit wel het geval is, worden cookies gebruikt om het websitebezoek te vergemakkelijken. U kunt via uw browser voorkomen dat er cookies worden aangemaakt. Als u cookiefunctionaliteit uitschakelt, is het echter mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet werken.

Beveiliging

Friejam neemt technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Friejam houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met ons bestuur.

Spring naar toolbar