Over Friejam

Doelstelling

Friejam is een vereniging, opgericht in 2014, met als doel: “Het bevorderen van de niet-professionele jazzpraktijk in Fryslân”.

Dit doel wil Friejam bereiken door:

 • het organiseren van jamsessies, masterclasses en workshops voor niet-professionele jazzmuzikanten.
 • het bieden van een podium voor jazzmuzikanten, met roots in Fryslân, die hun sporen hebben verdiend en aankomend talent kunnen inspireren en coachen.

Dankzij steun, betrokkenheid en inzet van jazzmuzikanten, muziekdocenten, onderwijsinstellingen (D-drive van het Friesland College en popacademie van de Hanze Hogeschool, Conservatorium te Groningen), sponsors en muziekpodia (met name Neushoorn en Fire Café) zijn we in staat te bouwen aan een dynamische jazz-community in Fryslân.

 

Jong talent

We willen dus jazzroutine koppelen aan jong talent. Naar behoefte van de doelgroep wordt het aanbod uitgebreid met bandcoaching en jazzcafé-avonden.

We richten ons op muzikanten van jong tot oud en van beginnend tot zeer gevorderd. Ook liefhebbers die de activiteiten als toehoorder mee willen maken of ons initiatief op een andere manier willen steunen, zijn een belangrijke doelgroep van onze vereniging.

Dit is ons aanbod

 • Optredens van regionale jazzgroepen, gecombineerd met een jamsessie onder leiding van een landelijk bekende jazzmuzikant. Doel hiervan is de gevorderde jazzmuzikanten een podium te bieden en overige jazzmuzikanten en jazzliefhebbers hiermee kennis te laten maken. Tevens willen we hiermee het onderling contact tussen muzikanten bevorderen.
 • Stijlenprogramma’s waarbij één stijl of instrument centraal staat, zoals zang, saxofoon of een mainstreamband. Hiermee willen we aansluiten bij de interesse van de muzikant en de muzikant in aanraking laten komen met jazz en improvisatie.
 • Jazzcafés met korte clinics voor startende (jazz)muzikanten onder leiding van lokale workshopleiders.
 • Jazz-sessies in samenwerking met MBO- en HBO-muziekopleidingen.
 • Mini-festivals met optredens van regionale bands en afsluitend een hoofdact.
 • Workshops en bandcoaching. Voor beginnende en gevorderde muzikanten die kennis willen maken met jazz en geïmproviseerde muziek, gaan we workshops organiseren. Beginnende bands kunnen ondersteuning krijgen bij het samenstellen van de band en het repertoire. We trekken hiervoor bandcoaches aan die op kunnen treden als mentor/begeleider.
 • Masterclasses met bekende Nederlandse jazzmuzikanten

Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Sluit je daarom aan bij Friejam: word lid of sponsor!

Privacy verklaring

Friejam verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van: – de door leden, cursisten, muzikanten, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en – data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website (www.friejam.nl).

Verwerking van persoonsgegevens

Friejm houdt registraties en administraties bij, waarin persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres) en bankgegevens om uitvoering te geven aan financiële en andere verplichtingen die u aan ons hebt of wij aan u hebben. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om u gericht te kunnen informeren over onze activiteiten. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website of op basis van berichten die wij van u ontvangen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen per e-mail (info@friejam.nl) doorgeven aan het bestuur van Friejam. Friejam is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie.

E-mail

Wanneer u zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht van onze activiteiten en resultaten. Friejam maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Friejam informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses. Wilt u geen nieuwsbrief van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden via de link in de e-mailnieuwsbrief zelf.

Cookies

Veel sites maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine, unieke tekstbestandjes die door een webpaginaserver op de harde schijf van de websitebezoeker worden geplaatst. Hierdoor is het mogelijk om ingevoerde gegevens vast te houden, bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres. Daardoor hoeft u als bezoeker deze gegevens niet opnieuw in te voeren wanneer u op een later moment de website bezoekt en een vraag wil stellen of reageren. Dankzij de cookies wordt u als terugkerende bezoeker herkend. Bij Friejam maken we terughoudend gebruik van cookies. Daar waar dit wel het geval is, worden cookies gebruikt om het websitebezoek te vergemakkelijken. U kunt via uw browser voorkomen dat er cookies worden aangemaakt. Als u cookiefunctionaliteit uitschakelt, is het echter mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet werken.

Beveiliging

Friejam neemt technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Friejam houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met ons bestuur.

Vereniging

Friejam is een vereniging waarbinnen de jazzmuzikanten en -liefhebbers het voor het zeggen hebben. Leden praten mee in een klankbordgroep en in de ledenvergaderingen. Vanuit de leden is een bestuur gekozen. Het bestuur (foto Gitta Overmaat) bestaat op dit moment uit:

 • Robert Wielinga, voorzitter
 • Hans Ritman, bestuurslid talentontwikkeling
 • Henk Douma, secretaris
 • Geurt Volkers, penningmeester
 • Hans Wolfslag, bestuurslid programmering
 • Paul Schuringa, bestuurslid Communicatie en Community (staat nog niet op foto)
 • Felix Roosenstein, ere-bestuurslid

Sluit je aan!

We willen zoveel mogelijk jazzmuzikanten en -liefhebbers aan ons binden. Word daarom lid van Friejam en beslis mee over de koers.
Meld je hier aan.

Ook zijn we heel blij als je sponsor van ons wilt worden.

Vrijwilliger worden?

Friejam kan haar werk doen dankzij de inzet en het enthousiasme van vrijwilligers. Niet alleen het bestuurswerk wordt door vrijwilligers gedaan, ook voor zaken als PR, communicatie, fotografie, techniek, deelnemen aan de klankbordgroep en meedraaien in de organisatie en uitvoeren van activiteiten, zetten vrijwilligers zich in.
Heb je tijd en zin om al vrijwilliger mee te draaien? Spreek dan een bestuurslid aan of mail ons via info@friejam.nl.

Partners en sponsoren

We zijn heel blij met onze partners en sponsoren. Zonder hen kunnen we Friejam niet uitbouwen.

Partners

* Graphical Solutions beheert het technische gedeelte van de website en ontwikkelt het promotiemateriaal.
* Copy Service Leeuwarden verzorgt voor ons het drukwerk. Snel en vakkundig.
* Fire Café  en Neushoorn in Leeuwarden, Theater Trebol in Harlingen en De Lawei in Drachten steunen ons initiatief.
* Haan Reklamewerk verzorgt voor ons de reclamebanners en spandoeken.
* Anne Sollie Pianotechniek verhuurt piano’s aan ons tegen een heel schappelijk bedrag.
* Slieker Film faciliteert vergaderruimte en koffie en thee.

Sponsoren

Wij zijn op zoek naar bedrijven die ons (dus de jazz in Fryslân) willen sponsoren. Dat kan al voor weinig geld. Je kunt je hier aanmelden.

Fondsen

De volgende organisaties steunen Friejam:
* Gemeente Leeuwarden
* Provincie Fryslan
* Friese Jazz Federatie
* Het Nieuwe Stadsweeshuis
* Old Burger Weeshuis
* St. Anthony Gasthuis
* Prins Bernard Cultuurfonds
* Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
* VSB Fonds
* P.W. Janssen’s Friesche Stichting
* Fonds Podiumkunsten (SKIP)

 

ANBI-status

Wat is Anbi?

Vereniging Friejam heeft een ANBI-status. Dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info over wat dat inhoudt, vind je hier: www.daargeefjeom.nl/wat-is-een-anbi/ en bij belastingdienst.nl natuurlijk.
Door stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid is het door onze ANBI-status voordeliger om aan Friejam te schenken. Je mag door de Geefwet bijvoorbeeld als particulier 25% extra aftrekken van de belasting. Ook daarover kun je meer lezen op de site www.daargeefjeom.nl.

Ook bedrijven hebben fiscaal voordeel van het schenken aan culturele instellingen die door de Belastingdienst zijn aangemerkt als culturele ANBI. Lees hier meer over.

Het beleidsplan van Friejam vindt u hier:
Friejam Plan 2018 – 2019

Spring naar toolbar