Spelregels & voorwaarden workshops en masterclasses

Spelregels en voorwaarden voor aanmelders en deelnemers aan Workshops en Masterclasses van Friejam

  1. Inschrijving dient plaats te vinden via het aanmeldformulier op de website van Friejam.
  2. Inschrijving staat open voor iedereen; leden van Friejam krijgen korting op het cursusgeld.
  3. Gespreide betaling van de deelnamekosten is mogelijk, in overleg met de penningmeester van Friejam.
  4. Het bestuur beslist 3 weken voor aanvang van de workshop/masterclass of deze doorgaat. Dit hangt af van het aantal aanmelders. Het minimum aantal deelnemers voor een workshop is 8, het maximum 12. Voor masterclasses kunnen andere aantallen gelden.
  5. Aanmeldingen kunnen, op volgorde van binnenkomst, worden geweigerd als er van een bepaald instrument te veel aanmeldingen zijn. De betreffende aanmelder krijgt hierover zo snel mogelijk bericht.
  6. Als een aanmelding, nadat gemeld is dat de workshop/masterclass doorgaat (zie 4), wordt ingetrokken is de helft van het cursusgeld verschuldigd. Dit geldt niet voor cursisten die niet kunnen meedoen omdat hun aanmelding wordt geweigerd of ze gaan niet door na de intake/auditie (dit geldt alleen voor masterclasses).
  7. Als gedurende de periode dat de workshop/masterclass loopt de cursist zijn deelname stopzet, is het volledige cursusgeld verschuldigd. Als er bijzondere redenen zijn voor beëindiging van deelname is overleg over een financiële afwikkeling mogelijk met de penningmeester.
  8. Als een aanmelder na aanvang van de workshop/masterclass gaat deelnemen, wordt het cursusgeld na rato naar beneden aangepast.
  9. Als een workshop/masterclass, met instemming van de cursisten, wordt verlengd wordt de gemiddelde prijs per sessie, vermenigvuldigd met het aantal extra sessies, aanvullend in rekening gebracht.

Vastgesteld door het bestuur op 15 december 2017

Spring naar toolbar