Jazz in Fryslân

Francien van Tuinen, Reinier Baas & Jeroen Vierdag

zondag 19 november 2017 om 15:00 uur
Fire Café, Leeuwarden
Entree € 10,– Leden € 5,-

Carmen Gomes Inc.

zondag 10 december 2017 om 15:00 uur
Fire Café, Leeuwarden
Entree € 10,– Leden € 5,-